Bán nhà riêng Hà Nội giá 10 - 20 tỷ

Tìm kiếm theo tiêu chí Bán nhà riêng giá từ 10 - 20 tỷ. Hiện có 2300+ bất động sản tại Hà Nội giá 10 - 20 tỷ mới nhất 2023

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ.

Địa điểm : Quận Ba Đình, Hà Nội
Diện tích: 65 m²-Giá: 11,500 tỷ
Cần bán gấp
Chủ Ngộp OXY, Bán Gấp Phân Lô Quận Ba Đình, Phố Đội Cấn 65m x 5T, Giá 11.5 tỷ. PHÂN LÔ QUÂN ĐỘI - NGÕ THÔNG - THOÁNG TRƯỚC SAU - Ô TÔ TRÁNH CÁCH 10M - NHÀ SIÊU ĐẸP - SỔ NỞ HẬU - CHỦ THIỆN TRÍ BÁ

nhà đẹp Nguyễn Văn Cừ, 70m x 5tầng, trung tâm Gia Thuỵ, gara, ôtô tránh

Địa điểm : Quận Long Biên, Hà Nội
Diện tích: 70 m²-Giá: 12,200 tỷ
Cần bán gấp
nhà đẹp Nguyễn Văn Cừ, 70m x 5tầng, trung tâm Gia Thuỵ, gara, ôtô tránh -Vị trí nằm ở trung tâm phường Gia Thuỵ, đối diện diện cây xăng Nguyễn Văn Cừ-Ngọc Lâm, gần UBND phường Gia Thuỵ, trường tiểu

bán nhà Ngọc Lâm 90m x 7tầng, mặt tiền 5.7m, thang máy, vỉa hè, ôtô tránh

Địa điểm : Quận Long Biên, Hà Nội
Diện tích: 90 m²-Giá: 16,800 tỷ
Cần bán gấp
bán nhà Ngọc Lâm 90m x 7tầng, mặt tiền 5.7m, thang máy, vỉa hè, ôtô tránh -Vị trí cách cầu Chương Dương 300m, ngõ ôtô tránh thông Ngọc Lâm-Nguyễn Văn Cừ, khu vực cực sầm uất, kinh doanh ngày đêm -

Siêu Biệt Thự Tân Cổ Điển Sài Đồng. Nhìn Là Mê.

Địa điểm : Quận Long Biên, Hà Nội
Diện tích: 65 m2-Giá: 12.4 tỷ
Cần bán gấp
💥💥💥 BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN - 🏠🏡🏘️ VỊ TRÍ TRUNG TÂM - THANG MÁY TẶNG NỘI THẤT XỊN XÒ GẦN 2TỶ- Ô TÔ ĐỂ 2 CHIẾC TRONG NHÀ - NGÕ 2 Ô TÔ TRÁNH - DÂN TRÍ CAO - Ở SƯỚNG - VIEW THOÁNG - ĐI BỘ RA CHỢ - TRƯỜNG HỌC LIÊN CẤP - HÀNG XÓM VINHOMES 💥💥💥 Mô tả : - Vị trí nhà trung tâm phố Sài Đồng, ngõ 100 QH rộng tương lai trị tăng X chợ 230 kinh doanh tấp nập, đối diện dự án FLC toàn siêu biệt thự

Bán Nhà Lk Kđtm Đại Kim, Thang Máy, Trung Tâm, Sầm Uất, 85M2, 4T, 4Pn

Địa điểm : Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Diện tích: 85 m2-Giá: 16.9 tỷ
Cần bán gấp
Khu Đô Thị Mới Đại Kim Nguyễn Xiển tổ hợp Chung cư, Biệt Thự, khu liền kề bao bọc các khu Trung tâm mua sắm, công viên xanh, bãi đỗ xe, trường học các cấpKhu Đô Thị Mới Đại Kim Nguyễn Xiển tổ hợp Chung cư, Biệt Thự, khu liền kề bao bọc các khu Trung tâm mua sắm, công viên xanh, bãi đỗ xe, trường học các cấp

Bán nhà phố Minh Khai, Kinh Doanh Đa Ngành, 60m2x5 Tầng, giá 10 tỷ!

Địa điểm : Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Diện tích: 60 m²-Giá: 10 tỷ
Cần bán gấp
Bán nhà phố Minh Khai, Kinh Doanh Đa Ngành, 50m2x5 Tầng, giá 10 tỷ! SÁT VÁCH TIME CITY - KINH DOANH SẦM UẤT - HƯỞNG TRỌN TIỆN ÍCH KHU ĐÔ THỊ. - Vị trí trung tâm, khu kinh doanh sầm uất với đủ các

BÁN NHÀ GẤP 51M2 5 TẦNG MẶT TIỀN 4.6 MÉT 11.2 TỶ Ô TÔ

Địa điểm : Quận Đống Đa, Hà Nội
Diện tích: 45 m²-Giá: 11,200 tỷ
Cần bán gấp
Bán cực gấp do cần tiền. Nhà mặt ngõ ô tô tránh gara 7 chỗ. Rất gần mặt phố, cách phố 20 mét. Ngõ nông rộng, sáng thoáng thông khắp ngả, kinh doanh được. Nội thất xịn chủ để lại hết. Khách thiện chí b