Liên hệ


  Tên công ty         

Công ty Cổ phần 1Homez Việt Nam   

  Địa chỉ

47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

  Liên hệ

(024)35622239/ (024)35622240 

  Email

1homez.contact@gmail.com