Bán nhà mặt phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ

Tìm kiếm theo tiêu chí Bán nhà mặt phố. Hiện có 230 bất động sản tại Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán Nhà Đẹp Phố An Dương, Ô Tô, Kinh Doanh 35M, Mt 4 M, Nhỉnh 4 Tỷ, Lh: 0984417892.

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 35 m2-Giá: 400.0 triệu
Cần bán gấp
Bán nhà Đẹp Phố An Dương, Ô TÔ, Kinh Doanh 35m, MT 4 m, nhỉnh 4 tỷ, Lh: 0984417892Bán nhà Đẹp Phố An Dương, Ô TÔ, Kinh Doanh 35m, MT 4 m, nhỉnh 4 tỷ, Lh: 0984417892 🌹🌹🌹 NHÀ ĐẸP, DÂN XÂY, KINH DOANH, DÂN TRÍ CAO, TIỆN ÍCH VÔ VÀN, AN NINH TỐT🌹🌹🌹 + Nhà dân xây chắn, thiết kế hợp lý, tầng 2 phòng cầu thang + Vị trí tuyệt đẹp kinh doanh các thể ô tô cách nhà 10 mét

Bán Nhà Đẹp Phố An Dương, Ô Tô, Kinh Doanh 35M, Mt 4 M, Nhỉnh 4 Tỷ, Lh: 0984417892.

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 35 m2-Giá: 400.0 triệu
Cần bán gấp
Bán nhà Đẹp Phố An Dương, Ô TÔ, Kinh Doanh 35m, MT 4 m, nhỉnh 4 tỷ, Lh: 0984417892Bán nhà Đẹp Phố An Dương, Ô TÔ, Kinh Doanh 35m, MT 4 m, nhỉnh 4 tỷ, Lh: 0984417892 🌹🌹🌹 NHÀ ĐẸP, DÂN XÂY, KINH DOANH, DÂN TRÍ CAO, TIỆN ÍCH VÔ VÀN, AN NINH TỐT🌹🌹🌹 + Nhà dân xây chắn, thiết kế hợp lý, tầng 2 phòng cầu thang + Vị trí tuyệt đẹp kinh doanh các thể ô tô cách nhà 10 mét

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Bán đất mặt tiền 20m, nhà Cấp 4 trên đường Tứ Liên - Vị trí đắc địa, giá cạnh tranh 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Trung tâm

Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 530 m²-Giá: 70 tỷ
Cần bán gấp
Cơ hội đầu tư đất Tứ Liên, quận Tây Hồ - Diện tích 530m vuông, mặt tiền rộng, giá hấp dẫn 7x tỷ .ĐT*O94lO7l689LÔ GÓC 2 THOÁNG - XE TẢI TRÁNH - NGÕ THÔNG - KINH DOANHMô tả chi tiết: + Vị trí: Tru

Chính Chủ Bán Nhà 3 Mặt Thoáng Tại Mặt Phố An Dương - Tây Hồ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 69 m2-Giá: Thỏa thuận
Cần bán gấp
- Nhà đầu phố An Dương, phút đi bộ Hồ Tây, hồ Trúc Bạch - Nhà đầu phố An Dương, phút đi bộ Hồ Tây, hồ Trúc Bạch Xung quanh tiện ích: Trường, chợ - Vỉa hè to đẹp Khu vực đông đúc dân cư, giao thông thuận tiện, phù hợp kinh doanh cho thuê

🇻🇳 Bán Siêu Phẩm Mặt Phố Vũ Miên Lô Góc Vew Hồ _Tây Thang Máy _ Vỉa Hè Rất Hiếm 💥

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 50 m2-Giá: Thỏa thuận
Cần bán gấp
🇻🇳 BÁN SIÊU PHẨM MẶT PHỐ VŨ MIÊN LÔ GÓC VEW HỒ TÂY THANG MÁY VỈA HÈ RẤT HIẾM 💥 NHỈNH 20 TỶ X 6 TẦNG 🔥 DT 50 M2 - MT 4 M Mô tả: QUÁ HIỂM cho 1 siêu phẩm mặt Hồ Tây gió lộng 🇻🇳 BÁN SIÊU PHẨM MẶT PHỐ VŨ MIÊN LÔ GÓC VEW HỒ TÂY THANG MÁY VỈA HÈ RẤT HIẾM 💥 NHỈNH 20 TỶ X 6 TẦNG 🔥 DT 50 M2 - MT 4 M Mô tả: QUÁ HIỂM cho 1 siêu phẩm mặt Hồ Tây gió lộng

Bán Mặt Phố Yên Phụ, Tây Hồ. 266M2, Mặt Tiền Khủng 9M, 3 Tầng Hiện Đại. Vỉa Hè, Thang Máy, Vip Kd

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 266 m2-Giá: Thỏa thuận
Cần bán gấp
Bán mặt phố Yên Phụ, Tây Hồ Bán mặt phố Yên Phụ, Tây Hồ Diện tích 266m2, mặt tiền rộng 9m, 3 tầng thiết kế hiện đại Giá 70 tỷ Tây Hồ MẶT PHỐ TÂY HỒ - KINH DOANH SẦM UẤT - THANG MÁY - xe cộ lưu thông 2 chiều, kinh doanh sầm uất đêm

Siêu Hiếm, Mặt Ngõ 80M2, 3 Tầng Gần Trường Chợ, Ôtô Đỗ Cửa, Kinh Doanh, Nghi Tàm, Tây Hồ Giá 8,7 Tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 80 m2-Giá: Thỏa thuận
Cần bán gấp
+ Siêu hiếm rẻ Nghi Tàm, Tây Hồ + Siêu hiếm rẻ Nghi Tàm, Tây Hồ + Diện tích 80m², ô tô đỗ + Mặt tiền 3,9m kinh doanh + Giá bán gấp: 8,7 tỷ Liên hệ: 0977 705 ***

Mặt Hồ Yên Phụ, Gara 7 Chỗ, Thang Máy Xịn, Vỉa Hè 22.1 Tỷ

Địa điểm : Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 61 m2-Giá: Thỏa thuận
Cần bán gấp
SIÊU PHẨM MẶT PHỐ YÊN PHỤ – 3 THOÁNG, GARA Ô TÔ, THANG MÁY NHẬP, VỈA HÈ RỘNG – KINH DOANH ĐỈNH - Nhà Ở KCBT chắn, Gara 7 chỗ, thang máy, nội thất Châu Âu, nhà căn góc cực sướng, vô cho sức khỏe SIÊU PHẨM MẶT PHỐ YÊN PHỤ – 3 THOÁNG, GARA Ô TÔ, THANG MÁY NHẬP, VỈA HÈ RỘNG – KINH DOANH ĐỈNH - Nhà Ở KCBT chắn, Gara 7 chỗ, thang máy, nội thất Châu Âu, nhà căn góc cực sướng, vô cho sức khỏe