Bán nhà biệt thự, liền kề Phường Nam Hải, Quận Hải An

Tìm kiếm theo tiêu chí Bán nhà biệt thự, liền kề. Hiện có bất động sản tại Phường Nam Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

💥💥𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐕𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟎𝐦𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐮̛̣!

💥💥𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐕𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟎𝐦𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐮̛̣, 𝐇𝐚̉𝐢 𝐀𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐒𝐎̂́𝐂𝐊 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟔,𝟖 𝐓𝐘̉ 💥💥𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐕𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟎𝐦𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐮̛̣, 𝐇𝐚̉𝐢 𝐀𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐂𝐮̛̣𝐜 𝐒𝐎̂́𝐂𝐊 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟔,𝟖 𝐓𝐘̉
Diện tích: 196 m2Giá: Thỏa thuận
NGUYỄN VÂN TRƯỜNG
0862280675 0862280675
Đăng 1 tháng trước