Bán shophouse, nhà phố thương mại Hạ Đình, Quận Thanh Xuân giá trên 30 tỷ

Tìm kiếm theo tiêu chí Bán shophouse, nhà phố thương mại giá từ trên 30 tỷ. Hiện có 7 bất động sản tại Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội giá trên 30 tỷ mới nhất 2024

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc

TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh

Địa điểm : Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích: 2431 m²-Giá: 74 tỷ
Cần bán gấp
TIN MỚI O9 2628 5559 BÁN.Sàn Thương Mại Toà Five Star Garden 2431m², 3 tầng, Giá TL 74 Tỷ Thanh XuânSÀN THƯƠNG MẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - LÔ GÓC - DIỆN TÍCH LỚN - DOANH THU TỐT - Sàn thương mại, Lô góc